A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/opstinab/public_html/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 675

 Obrazovanje - Opština Bileća


Obrazovanje

 

OBRAZOVANjE U OPŠTINI BILEĆA

 

Osnovno obrazovanje

Osnovno obrazovanje u opštini Bileća odvija se kroz obrazovni rad četiri (4) devetorazredne i tri (3) petorazredne osnovne škole od čega u gradu egzistiraju dvije (2) devetorazredne-centralne i u selima dvije (2) devetorazredne i tri(3) petorazredne-područne škole.
Posmatrano sa organizacionog aspekta u osnovnom obrazovanju egzistiraju dvije osnovne škole i to: O.Š. ''Petar Petrović Njegoš'' sa tri područne petorazredne škole i  O.Š. ''Sveti Sava'' sa dvije devetorazredne područne škole.
U obrazovni proces uključeno je 95 radnika u nastavni proces i 37 ostalih radnika. Odjeljenje pohađa prosječno 22 učenika.
Uporedni pokazatelji kao i trend kretanja broja učenika prikazan je u tabeli br. 18.

Tabela br.18

Godina Broj učenika u osnovnim školama O.Š. indeks
1 2 4
1994/95 1611 100
2003/2004 1553 96,4
2004/2005 1514 94,0
2005/2006 1449 89,9
2006/2007 1385 86,0

Iz tabele br. 18 vidljiv je trend pada broja učenika.
Posebno zabrinjava činjenica da je u područnim školama sve manji broj učenika i ukoliko šira društvena zeajednica ne preduzme neke mjere prijeti im gašenje.

    Školske zgrade su renovirane u novije vrijeme tako da zadovoljavaju standarde nastave. Kapaciteti škola za prijem djece i sveobuhvatnost su zadovoljavajući i nema potrebe proširenja kapaciteta u skoro vrijeme.
Prisutna je potreba dogradnje učioničnog prostora (čitaonice) u O.Š. ''Sveti Sava''-centralna škola.
Neuređena ili nedovoljno uređena školska dvorišta, neuređeni i ne privedeni namjeni otvoreni sportski tereni (igrališta) su zajedničke karakteristike svih škola. Dotrajali prozori i loše grijanje fiskulturne sale O.Š. ''P. II Petrović Njegoš'' iziskuje što skorije renoviranje.
    Oprema i učila zadovoljavaju minimum potreba. Međutim, neophodno je postupno inoviranje kako bi se kvalitetno primjenjivale savremene nastavne metode u školama. 
Nastavni kadar zadovoljava potrebe škola.
Rad u  školama se odvija po važećem nastavnom planu i programu.

 

 

 Srednje obrazovanje

Srednje obrazovanje se odvija u srednjoškolskom centru ''Golub Kureš'' Bileća. Obrazovni proces se odvija u više obrazovnih profila a najzastupljeniji profili su: gimnazija – opšti smjer, mašinstvo o obrada metala, elektrotehnika i trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Učenici su upisani u 20 odjeljenja tako da je prosječno 27 učenika po jednom odjeljenju. Škole upošljavaju 43 radnika od čega u nastavi 33 predavača.

    Uporedni pokazatelji kao i trend upisa posmatrano po godinama prikazani su u tabeli br. 19.

Tabela br. 19

 

R.br. GODINA Broj učenika koji su završili O.Š. Broj učenika koji su upisali u SŠC ''Golub Kureš'' procenat upisa
1 2001 206 160 78%
2 2002 174 168 97%
3 2003 189 161 85%
4 2004 191 142 74%
5 2005 189 168 88%
6 2006 196 177 90%

 

    Sagledavanjem stanja upisa u prve godine srednjih škola u srednjoškolski centar ''Golub Kureš'' Bileća za period 2001 – 2006. godine nameću se određeni zaključci.

    Naime, iz tabele br. 19 očigledno je do u nekim godinama do 26% a prosječno 17% završenih osnovnoškolaca upisuje se u srednje škole čije sjedište nije u Bileći, sa svim posledicama koje proističu iz ove pojave.
Osnovni uzrok ove pojave treba tražiti u neusaglašenosti strukture obrazovnih profila u SŠC ''Golub Kureš'' Bileća sa opredjeljenjima i interesima djece-učenika u srednjim školama.
Na zgradi srednjih škola neophodne su hitne popravke i rekonstrukcije kao što su: izmjene otvora (prozori i vrata), izmjena krova i intervencije na mokrim čvorovima.
Bilo bi neophodno u tekućem periodu izgraditi aneks školske zgrade gdje bi se našla 2 kabineta i 1 radionica.
Oprema i učila su u lošem stanju pa je neophodno ovo pitanje rješavati u što kraćem roku. Srednje škole ne posjeduju fiskulturnu salu u vlasništvu već se nastava fizičkog vaspitanja odvija u Univerzalnoj sportskoj dvorani. Škola posjeduje otvorene igrališne terene koji nijesu uređeni za namjenu.
Stručna zastupljenost nastave je zadovoljavajuća osim nastave nekih predmeta elektrotehničkih struka i zanimanja.

 

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje obuhvata programe obrazovanja, vaspitanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalnog staranja koji se ostvaruju u  dječijem vrtiću. Ovim oblikom vaspitno obrazovnog rada obuhvaćena su djeca uzrasta 3-5 godina. U opštini Bileća program predškolsko vaspitno obrazovnog rada odvija se u Dječijem vrtiću ''Budućnost''. 
Dječiji vrtić je osnovala opština Bileća i ima kapacitet da primi te da pruža neophodne usluge za 130 – oro djece. 

Za posmatrani period od 1999 do 2005. godine prosječno se godišnje upisuje 50-oro djece. Rad se odvija u dvije vaspitne grupa i to: predškolska grupa sa 35 polaznika i mlađa grupa sa 15 polaznika.
Trenutna cijena usluga za roditelje iznosi:
-    za cjelodnevni boravak 60 KM i
-    za poludnevni boravak 50 KM.

Ako uzmemo u obzir broj novorođene djece u Opštini Bileća:
-    1999. godine  140 djete, 
-    2000. godine  168 djece,
-    2001. godine  145 djece, 
-    2002. godina  148 djece,
-    2003. godine  120 djece,
-    2004. godine  120 djece,
-    2005. godine    96 djece,
-    2006. godine   82 djece.

koja su dorasla za upis u ustanovu predškolskog obrazovanja i  vaspitanja, kao i podatak da se prosječno upisuje 50-oro djece (za posmatrani period) dolazimo do spoznaje da je predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem obuhvaćeno 11,36 % djece što je daleko od strateškog cilja ''sveobuhvatnost djece''.
Zbog socioekonomskog stanja i nezaposlenosti roditelja i ove cijene, koje nisu ekonomske, nisu stimulativne da se u vrtić upisuje veći broj djece. Plate uposlenih radnika i dio materijalnih troškova i tekuće održavanje objekta obezbjeđuju se u Budžetu opštine Bileća.
Vrtić je solidno opremljen potrebnom opremom i učilima. Enterijer vrtića je zadovoljavajući. Na zgradi su dotrajali spoljni otvori (vrata i prozori) i krovna konstrukcija; bile bi neophodne hitne intervencije-popravke kako krova, vrata i prozora tako i mokrih čvorova.
Igrališni prostor nije adaptiran za namjenu što otežava rad u vrtiću.
U vrtiću je zaposleno 11 radnika i to: direktor, 4 vaspitača, njegovateljica, 1 sekretarica, 2 kuvarice i 2 spremačice.
Kadrovska popunjenost vrtića je zadovoljavajuća.